Δημήτρης Τζαχάνης

Yπεύθυνος Gestalt Institute of San Francisco στην Ελλάδα

Δημήτρης Τζαχάνης

Yπεύθυνος Gestalt Institute of San Francisco στην Ελλάδα

Βιογραφικό

Η προσέγγιση Gestalt είναι ολιστική – προσεγγίζει τον άνθρωπο ως μια ολότητα (ψυχή και σώμα, λογική και συναίσθημα) και σε σχέση πάντα με άλλους ανθρώπους. Αναγκαστικά υπάρχουμε σχεσιοκεντρικά όχι ατομοκεντρικά. Οι σχέσεις μας με τους άλλους, ωστόσο, είναι και πηγή χαράς αλλά και προβλημάτων. Πώς μπορούμε να επικοινωνούμε σωστά; Να κατανοούμε και να μας κατανοούν; Πώς συνυφαίνεται το λεκτικό με το μη λεκτικό μέρος της επικοινωνίας; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της καλής επικοινωνίας; Τι δημιουργεί δυσκολίες στην επικοινωνία και πώς τις υπερβαίνουμε; Πώς ενδυναμώνει η καλή επικοινωνία τις σχέσεις;

Ομιλίες

Η επικοινωνία ως κύριο συστατικό στις σχέσεις

25 May 2019
11:00 - 12:00

Βίντεο