Κωνσταντίνος Χριστοφίδης

πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης

πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου

Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης είναι Καθηγητής Φυσικής και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το όνομά του είναι πλήρως συνυφασμένο με την αναπτυξιακή πορεία της έρευνας του Ιδρύματος ενώ έχει έντονη ερευνητική δράση και συγγραφικό έργο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του στη δημιουργία και εδραίωση του Γραφείου Διασύνδεσης του πανεπιστημίου με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις.

Ο κ. Χριστοφίδης σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Grenoble, ενώ έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Εθνικό Πολυτεχνείο της Grenoble με υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης. Ενταγμένος στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 1992, διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, καθώς και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Εκλέχτηκε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου το Νοέμβριο του 2010. Το πλούσιο συγγραφικό του έργο καταγράφεται σε επιστημονικά βιβλία, περιοδικά και άρθρα που έχουν δημοσιευτεί από αξιόλογους εκδοτικούς οίκους.

Ομιλίες

ΠΩΣ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΥΝΑΤΑ

24 May 2019
15:15 - 16:15

Βίντεο