Μαρία Ευθυμίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, ΕΚΠΑ

Μαρία Ευθυμίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, ΕΚΠΑ

Βιογραφικό

Στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κυριαρχείτο εφήμερο, το ευμετάβολο και θραυσματικό. Ωστόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε όψεις της διαρκώς μεταβαλλόμενης εμπειρίας αν δεν αναπτύξουμε μια εις βάθος κατανόηση, η οποία αναπόφευκτα διαθέτει ιστορική διάσταση – το παρόν καθίσταται κατανοητό στο μέτρο συνδέεται με το παρελθόν. Διαφορετικά: το παρελθόν αφήνει αναπόδραστα το αποτύπωμά του στο παρόν. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είμαστε ένας λαός που ‘καταναλώνει’ πολύ Ιστορία αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι διαθέτουμε στέρεα ιστορική κατανόηση/συνείδηση. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της ιστορικής συνείδησης; Πώς αποκτάται; Πώς χρησιμοποιείται; Με τι αποτελέσματα; Πώς μπορεί να ‘ιστορικοποιηθεί’ η κατανόηση ακόμη και συνηθισμένων φαινομένων  που αντιμετωπίζουμε ως πολίτες; Πώς αναπτύσσεται η αφηγηματική σκέψη, μέσω της οποίας εξιστορούμε και ανα-κατανοούμε τη ζωή μας;

Ομιλίες

Μαθαίνουμε από την Ιστορία; Ιστορία και εξιστόρηση στην εποχή των social media

25 May 2019
10:00 - 11:00

Βίντεο