Νικόλαος Μπακατσέλος

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Πυραμίς Μεταλλουργία

Νικόλαος Μπακατσέλος

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Πυραμίς Μεταλλουργία

Βιογραφικό

Ομιλίες

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

15 Μαΐ 2020
14:55 - 16:30